Actieve leden

Jaap de Hoog, Jaap Rijnsburger, Jenny Schoemaker, Leo Bontje, Matthijs Danz, Peter Bos, Peter Jansz, Willem Verwoerd, Wouter Hermelink.

Pers 0182-528580 b.g.g.  0182-531189

naam Taken Aandachtsgebieden
—— —— ——

Jaap de Hoog Regionaal Overleg Verkeer en Vervoer (ROVV) Landelijk en regionale politieke ontwikkelingen, Regionale werkgroep Verkeersveiligheid
—— —— ——

Jaap Rijnsburger Overleg met gemeente Gouda, Toetsing van uitvoeringsplannen Verkeerscirculatieplan(VCP)

Fietsnetwerk, doorfietsroutes Haastrechtsebrug en

andere knelpuntoplossingen

—— —— ——

Jenny Schoemaker Ledencommunicatie via Fietsbrief(digitaal) Goverwelle
—— —— ——

Leo Bontje Financiën, Website beheerder
—— —— ——

Matthijs Danz Agenda vergaderingen Binnenstad, Station
—— —— ——

Peter Bos Oversteken Goudse Houtsingel, Schoolzones,

Hoofdfietsroute Plaswijck – Haastrechtsebrug, Station

—— —— ——

Peter Jansz Overleg met Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
—— —— ——

Rikke van der Heide Westergouwe
—— —— ——

Willem Verwoerd Notulist Ouderen
—— —— ——

Wouter Hermelink Overleg met Gemeente Waddinxveen,

Agenda vergaderingen afdeling Waddinxveen

VCP Waddinxveen,

Doorfietsroute Gouda -Waddinxveen – Alphen