nov. 2011: Stand van zaken spoorzone

Beste leden van de klankbordgroep,
 
Het is al weer enige tijd geleden dat wij elkaar spraken, dus tijd voor een bericht over de huidige stand van zaken in de Spoorzone.
 
We zijn blij dat het gebied ondanks de crisis volop in ontwikkeling is. Stap voor stap realiseren we nieuwe functies: de plannen voor de parkeergarage, de nieuwe bioscoop met 6 zalen en het nieuwe hoofdkantoor van Technolution.
 
Voor de parkeergarage zijn eind oktober de aanbestedingsdocumenten op de aanbestedingskalender geplaatst en zijn we nu in afwachting van wat er binnen gaat komen. Doel is dat de bouw van de nieuwe parkeergarage medio 2013 start en begin 2014 gereed is. De omgevingsvergunning voor het nieuwe hoofdkantoor van Technolution is verstrekt en ook hiervan is de doelstelling dat dit kantoor begin 2014 gereed is.  Het ontwerp van de bioscoop is eind oktober door de opdrachtgever bekend gemaakt.  De bouw hiervan start begin 2013  en de doelstelling is dat in het voorjaar van 2014 de eerste film kan draaien.
 
Dus binnenkort zullen er weer nieuwe bouwkranen in de Spoorzone te zien zijn!
 
Daarnaast is NS Stations met de voorbereidingen gestart inzake de nieuwe stationskap en hal. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat deze in één bouwstroom kan worden gebouwd, tezamen met de bioscoop en het geplande hotel. Maar ook als de hotelontwikkeling nog zou achterblijven, wordt reeds bekeken of het ook mogelijk is om de stationskap geheel zelfdragend te maken.
 
Naast de bioscoop is ruimte ingeruimd voor het mogelijke busstation. Maar de plannen voor de verplaatsing van het busstation hangen samen met de ontwikkelingen van het zuidelijk stationsgebied. Op dit moment is nog niet zeker of deze doorgaan.  Wel zijn we vooruitlopend op een mogelijke verplaatsing reeds schetsen aan het uitwerken voor de inrichting van het busstation, in overleg met de verschillende reizigersorganisaties. Tezamen met Multi Vastgoed en ProRail zijn we bezig met een studie om de huidige capaciteit voor fietsen in het zuidelijk stationsgebied aanzienlijk uit te breiden. Hierbij bekijken we niet alleen de reeds door Multi Vastgoed benoemde optie om de fietsen op de begane grond in het gebouw van de Goudse Verzekeringen te plaatsen, maar kijken we als alternatief ook naar een nieuwe grote gebouwde fietsenstalling, in combinatie met de door Multi Vastgoed voorziene parkeergarage en supermarkt. Gelijktijdig met deze studie is Multi vastgoed zich ook aan het bezinnen op de ontwikkelingen van het gebied rondom en ten oosten van de kerk.  Zodra we nieuwe tekeningen van Multi Vastgoed ontvangen, zal er ook weer overleg plaatsvinden met de kerk.
 
Gelukkig is het project dus volop in beweging, maar ik realiseer me dat het niet voor u altijd zichtbaar is, vandaar deze mail om weer even up to date te zijn.
 
 
Met vriendelijke groet,

Henriëtte Bottinga
Gemeente Gouda
Projectmanager Spoorzone