juni 2015: WOB-verzoek m.b.t. randweg Reeuwijk-Brug

Gezien de problematiek rond de veiligheid die dreigt te ontstaan bij de constructie van de randweg rond Reeuwijk-Brug heeft de afdeling besloten om een WOB-verzoek aan de gemeente Reeuwijk – Bodegraven te richten. Aangezien de gemeente niet gekozen heeft voor de meest fietsveilige variant wil de afdeling ook kunnen beschikken over de gegevens waarop deze beslissing is gebaseerd, om zo tot een goed en afgewogen oordeel te kunnen komen over de integriteit van deze beslissing.

⋅ 70 KB

WOB verzoek m.b.t. randweg Reeuwijk-Brug

Download