okt. 2014: Notitie over fietsonveiligheid in Gouda

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Nederlandse gemeenten gevraagd om een plan van aanpak voor Veilig Fietsen op te stellen voor het eind van 2013. Voor de Fietsersbond was dat aanleiding om te onderzoeken hoe het met de fietsveiligheid in Gouda gesteld is. In eerdere rapporten1 van de gemeente Gouda was al geconstateerd dat Gouda een urgent ietsveiligheidsprobleem heeft. In de bijgevoegde notitie komt de Fietsersbond tot dezelfde, alarmerende conclusie. Gouda blijkt tot een van de gevaarlijkste2 fietssteden van Nederland te horen.

⋅ 162 KB

Aanbiedingsbrief notitie fietsonveiligheid Gouda

Download

pdf ⋅ 1 MB

notitie Fietsonveiligheid Gouda

Download