okt. 2014: Breedte van de vrijliggende fietspaden.

Conclusies

a) het huidige LIOR-document geeft voor wat betreft de breedte voor fietspaden onvoldoende en tegenstrijdige informatie;

b) het belang van fietsveiligheid wordt in de huidige LIOR onvoldoende omschreven;

c) als de ontwerper alleen het huidige LIOR-document raadpleegt is de kans zeer groot dat een 2-meter breed fietspad wordt ontworpen, omdat bredere fietspaden altijd duurder zijn en veiligheid niet belangrijk is;

d) het huidige LIOR-document moet verbeterd worden.

⋅ 439 KB

Breedte van de vrijliggende fietspaden in Gouda

Download