juli 2009: Fietsbalans 2

In 2007 en 2008 maken de gemeente Gouda en de Fietsersbond opnieuw de balans op van het lokale fietsklimaat (=Fietsbalans-2) om samen te kijken naar de ontwikkeling van het fietsklimaat en de effectiviteit van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren: monitoring. Hebben de uitgevoerde projecten een positief effect op het fietsklimaat? Is de infrastructuur voor fietsers er op vooruitgegaan? Is de verkeersveiligheid toegenomen? Hoe staat het met het fietsgebruik in de gemeenten? Welke beleidsaspecten hebben (nog) meer aandacht nodig? Op deze vragen proberen we met Fietsbalans-2 antwoord geven.

⋅ 2 MB

Fietsbalans-2 Gouda rapport deel 1

Download