januari 2019: Succes petitie veilig(e) oversteken Goudse Hout!!

Dankzij de 738 handtekeningen onder de petitie en de strak samenwerkende 12 organisaties in de Goudse Hout, is er politieke ruimte ontstaan om voorstellen voor veilige(re) oversteken Goudse Houtsingel verder uit te werken.

Met één van de te ontwikkelen voorstellen moeten de oversteken van de Goudse Houtsingel veiliger gemaakt worden. 23 januari spraken wethouder Niezen en de verkeerskundige ambtenaar daarover met de vertegenwoordigers van 12 organisaties. Hoeveel ruimte er voor hoeveel veiligheid er is, is dit voorjaar een zaak van de gemeenteraad. De gemeenteraad Gouda zal namelijk vervroegd budget vrij moeten maken voor de realisatie van één van de voorstellen (die dus de komende paar maanden ontwikkeld worden). Gelukkig is ook de gemeenteraad in beweging gekomen via het stellen van vragen (ex. art 38) aan wethouder Niezen. In de beantwoording door de verkeerskundige van deze vragen blijkt er veel licht te zitten tussen de trajectcontrole Goudse Houtsingel (“slechts 15% houdt zich niet aan de maximum snelheid”) en de petitie (“veel automobilisten rijden (on)bewust te hard omdat de weg hen daartoe uitnodigt”). Het is zo klaar als een klontje dat er een groot verschil is tussen de uitkomst van een traject-snelheidsmeting (een gemiddelde) en de (snelheidspiek-)ervaring van overstekende bezoekers Goudse Hout op de 5 oversteken. De initiatiefnemers zullen daarover de politie om toelichting vragen en heroverweging van de flitspalen.

De gemaakte afspraak op 23 januari is dat de organisaties samen met de verkeerskundige de voorstellen voor de gemeenteraad zullen voorbereiden. De 12 organisaties zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de vijf oversteken op tijd klaar is voordat de opening van de Natuurspeelplaats in de Goudse Hout plaatsvindt. Mocht de oversteken niet op tijd zijn aangepast naar een veilig niveau, dan zullen deze organisaties de gele hesjes moeten verzorgen die nodig zijn bij het veilig oversteken.