juli 2015: Checklist veilige schoolomgeving

De Fietsersbond vindt het belangrijk dat kinderen zo veel als mogelijk naar de basisschoolfietsen. Zo leren zij het fietsen, meestal in een bekende omgeving, en dat is een goedevoorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deze scholen liggen vaak op groter afstand vanhuis, waardoor scholieren dagelijks en geheel zelfstandig drukke kruisingen moeten kunnenoversteken. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ heeft de Fietsersbond daarom eenchecklist gemaakt, waarmee basisscholen kunnen nagaan hoe fietsvriendelijk zij zelf zijn.

pdf ⋅ 176 KB

Checklkist veilige schoolomgeving

Download