okt. 2011: Fietsers per uur en breedte van een fietspad.

In het kader van het opvoeren van het aantal auto’s door de tunnel in de Spoorstraat in Gouda stelt de gemeente voor de fietsers door een tweerichtingentunnelbuis te sturen. In de huidige situatie lopen door de twee fietsersbuizen twee eenrichtingfietspaden. De wethouder stelt de oplossing van een tweerichtingenfietspad2 voor omdat dit volgens CROW-richtlijnen mogelijk zou zijn. Volgens de wethouder zijn de 4,5 meter voldoende, als er geen bromfietsers worden toegelaten.

In de Ontwerpwijzer voor Fietsverkeer, uitgave 2006 staan geen exacte getallen over de veilige intensiteit (aantal fietsers per uur) als functie van de breedte van een fietspad. Wel staan er getallen in, die een bepaalde trend voor de intensiteit als functie van de breedte geven.

Het doel van deze notitie is een eerste schatting van de veilige intensiteit voor fietsers te krijgen op basis van de gegevens in de Ontwerpwijzer.

⋅ 172 KB

Relatie tussen het aantal fietsers per uur (veilige intensiteit) en breedte van een fietspad

Download