jan 2018: Persbericht Gouda en de verkiezing fietsstad 2018

Gouda en de verkiezing fietsstad 2018
Op dinsdag 16 januari 2018 is de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing fietsstad 2018, met als winnaar Houten. Eén en ander is gepresenteerd in de uitzending van EénVandaag . Daarin kwam ook Gouda in beeld (op de singels) ter illustratie van te weinig fietsruimte op drukke wegen waar 50 km/h mag worden gereden.

De reactie van de gemeente Gouda aan het eind van de uitzending was nogal vlak: “De Fietsersbond wil veel ……. maar er zijn meer belangen om rekening mee te houden”. Dat kan veel steviger: “Gouda heeft een nieuw mobiliteitsplan met veel aandacht voor de fiets, onder andere invoering van 30km/h op de getoonde wegen”.

In de landelijke publieksenquête die ten grondslag ligt aan de fietsstadverkiezing scoort Gouda gemiddeld :

Beoordeling (schaal van 1 tot 5): Gouda
8 tot 80 : 4,0
Beleving: 3,2
Onderhoud: 4,0
Infrastructuur: 3,2
Omrijdfactor: 1,8
Stedelijke dichtheid: 5,0
Rotondes: 4,0
50 km/u: 3,5

Totaalscore: 3,5

In deze cijfers zit een opmerkelijk lage score: omrijdfactor 1,8. Dat is een reden om nog eens kritisch te kijken naar de fietsroutekaart in het mobiliteitsplan: effectieve fietsroutes moeten worden ontworpen met zo min mogelijk omrijbewegingen. Dit geldt in het bijzonder voor de fietsroute van Westergouwe over de Julianasluizen naar binnenstad, station en scholen.

In deze publieksenquête is fietsveiligheid een impliciet aspect van beleving, infrastructuur en 50km/h. De Fietsersbond Gouda pleit ervoor om fietsveiligheid expliciet te maken en objectief te meten. Voor fietsveiligheid is alleen een score 5 voldoende.

Voor het stroomlijnen van fietsroutes, het invoeren van 30 km/h, de fietsontsluiting van Westergouwe en het oplossen van oude knelpunten wil de Fietsersbond Gouda graag met de gemeente samenwerken, op weg naar een hogere score in de volgende fietsstadverkiezing.

Persbericht Fietsersbond Landelijk: Houten is Fietstad 2018