maa. 2011: Brief aan gem. Vlist n.a.v. dodelijke ongeluk.

Geachte heer/mevrouw,

De directe aanleiding voor dit bericht, is het dodelijke ongeluk dat een fietser in Haastrecht op 27 maart 2011 is overkomen op de West Vlisterdijk. Deze fietser is tegen een paal bij een snelheidsremmer gebotst, zie foto 1 op het volgende blad. Snelheidsremmers worden aangebracht met de bedoeling om het gemotoriseerd verkeer tot lagere snelheden te dwingen. De toepassing van snelheidsremmers – mits volgens de richtlijnen van het CROW aangelegd – bevordert de verkeersveiligheid, speciaal voor fietsers en voetgangers.

Behalve de eerder genoemde snelheidsremmer, zijn er nog twee snelheidsremmers op weg naar Schoonhoven, bij de plaatsnaamborden “Vlist” langs de West Vlisterdijk.

Het zal de gemeente Vlist niet zijn ontgaan, dat het Fietsberaad de Fietsberaadpublicatie 19a met de titel: “Grip op enkelvoudige ongevallen” (http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+19a) heeft
uitgebracht. In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan om de kans op ernstige, zogenoemde enkelvoudige fietsongevallen te verminderen. Het eerder genoemde dodelijk ongeluk is een typisch voorbeeld van een enkelvoudig fietsongeval. In deze publicatie en de ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ uit 2006 worden richtlijnen gegeven om de kans op enkelvoudige fietsongevallen te verminderen.

Wij (Fietsersbond afdeling Gouda met ook leden in de Krimpenerwaard) vragen hierbij de gemeente Vlist de inrichting van snelheidsremmer met de paaltjes langs de West Vlisterdijk in overeenstemming te brengen met de richtlijnen van bovenstaande publicatie en de ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ uit 2006.
Hierin worden palen in de weg zonder inleidende ribbelmarkering als gevaarlijk aangeduid. Volgens deze publicaties is een ribbelmarkering ten behoeve van de verkeersveiligheid onmisbaar.

Wellicht ten overvloede brengen we onder uw aandacht dat een ernstig gewonde fietser, of de nabestaande van een verongelukte fietser de gemeente aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade. Er is jurisprudentie over toegewezen claims.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan willen we graag een mondelinge toelichting geven. Gaarne vernemen we van U wanneer de aanpassing laat uitvoeren.

met vriendelijke groet,
w.g.
J.M. Suijlen

Namens de Fietsersbond Afdeling Gouda Midden-Holland