De fietsbrief van maart 2020

Beste leden van de Fietsersbond Gouda,

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de verbouwing van het Stationsplein met de nieuwe fietsenstallingen nu echt van start is gegaan. Voor ons als fietsers is dat van grote betekenis: er komen hier in totaal zo’n
3.000 stallingsplaatsen, deels eerste 24 uur gratis en deels helemaal vrij, met ingangen aan de Noothoven van Goorstraat (oostzijde), centraal in het station en aan de kant van het Nieuwe Park (westzijde). De ruimte die nodig is voor het nieuwe stallingsgebouw aan de oostzijde gaat af van de huidig beschikbare ruimte maar met passen en meten – ook door de Fietsersbond – is het gelukt om fietsers, bussen, voetgangers en mensen met een beperking een vlotte en veilige toegang tot het station te bieden.

De plannen kun je vinden op:

www.prorail.nl/nieuws/prorail-bouwt-nieuwe-fietsenstallingen-bij-station-gouda
en
www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Projecten/
Daarna kiest U: (Nieuw)bouw / restauratie en daaronder Spoorzone!

 

Maar nu eerst door de fase van de verbouwing heen. De fietsenstalling aan de Noothoven van Goorstraat zal volgens planning eind dit jaar als eerste worden opgeleverd. Tot dan blijven de huidige stallingen voor het station en onder het station gehandhaafd. Voor de vervallen stallingsplaatsen bij de kerk worden fietsers door de gemeente verwezen naar de fietsenstallingen aan de Bloemendaalzijde van het station. De Fietsersbond vindt dat hier dan ook tijdelijk voor extra stallingsruimte moet worden gezorgd, dat is nog niet het geval.

De fietsroute over het stationsplein zal gedurende de verbouwing een aantal keren worden verlegd. Voor informatie daarover heeft de aannemer (Gebr van Kessel) een app gemaakt, zoek in de app-store naar: Van Kessel. Het project heet: Stationsgebied Gouda. Hierop vind je de planning en updates van werkzaamheden en kun je berichten sturen aan de omgevingsmanager Leon van de Weijden. Of bellen.

Vriendelijke groet,

Jaap Rijnsburger
Fietsersbond Gouda