mei 2018: Brief aan de leden van de Gemeenteraad van Gouda

Geachte leden van de Gemeenteraad van Gouda,

Vorige week is er een fietser doodgereden op de Thorbeckelaan. Wij kennen de ongevalsanalyse niet maar het ongeluk heeft plaatsgevonden op een punt dat bij fietsers, voetgangers, ouders van schoolgaande kinderen en omwonenden al lang bekend staat als gevaarlijk (er wordt te hard gereden) en slecht vormgegeven (te weinig fietsruimte). Daar moet de Gemeente wat mee en wij doen een oproep aan u om niet over te gaan tot de orde van de dag maar om
1) een voorlopige verkeersmaatregel te treffen om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Thorbeckelaan af te remmen; en
2) een proef in te stellen met een vergevingsgezinde vormgeving van de aantakking van het fietspad langs GSG Leo Vroman op de Thorbeckelaan en de oversteek naar De Savornin Lohmansingel (fietsroute Schouwburgtunneltje – Bloemendaal).

De locatie van het ongeval is niet de enige plek in Gouda waar een achterstand is in te halen op het gebied van fietsveiligheid; een proef met vergevingsgezinde vormgeving levert dan ook inzichten op die ook elders in Gouda kunnen worden toegepast en tot verbetering van de fietsveiligheid zullen leiden. Met het nemen van een voorlopige maatregel en het instellen van een proef toont u als Gemeente betrokkenheid bij het gebeurde.

Hoogachtend,

Fietsersbond Gouda
[email protected]

Toelichting

Situatie Thorbeckelaan

https://youtu.be/JYaILmAFQnM
De vrachtauto dendert half over de fietsstrook en de achterste scholier kiest voor de stoep maar moet toch ergens de weg op. Dit kan veel beter worden vormgegeven. De detaillering van weginrichting komt veelal uit de LIOR (leidraad inrichting openbare ruimte). Met de LIOR in de hand worden verkeersdetails vaak bepaald door niet-verkeerskundigen. De Fietserbond vindt dat er een review moet plaatsvinden van de LIOR op fietsveilige detaillering. Een proef met vergevingsgezinde vormgeving is dan een belangrijke input.

Fietsveiligheid en Mobiliteitsplan

Bijlage
In de inspraak op het Mobiliteitsplan wijst de Fietsersbond er op dat de Thorbeckelaan moet worden toegevoegd aan de lijst met 30 km/h straten vanwege de fietsveiligheid en oversteekbaarheid. Dit betreft de oversteek waar het ongeval plaatsvond maar ook de oversteek bij de Noorderzon (Groen van Prinsterersingel – Juliana van Stolberglaan). Met een voorlopige verkeersmaatregel kan de noodzakelijke proceduretijd worden gecreëerd om 30 km/h op de Thorbeckelaan en de prioritering daarvan aan het Mobiliteitsplan toe te voegen.

Vergevingsgezinde vormgeving

http://www.vergevingsgezindefietspad.nl/
Vergevingsgezind ontwerpen en inrichten is een verkeerskundig principe dat op alle fietsinfrastructuur kan worden toegepast. Op de ongevalslokatie gaat het er om dat je met een ruime boog het fietspad langs de school op en af kunt fietsen zonder harde stoepranden die je dwingen een slinger de rijweg op te maken.

Voor nadere informatie: Jaap Rijnsburger.