aug 2016: Brief naar gem. Gouda m.b.t. fietsonveiligheid

Sinds het aantreden van de huidige raadsleden in april 2014 heeft de Fietsersbond niets gemerkt van een voortvarende aanpak van de fietsonveiligheid in Gouda. In het recente verleden heeft de gemeente Gouda laten zien om op korte termijn tientallen miljoenen euro te kunnen uittrekken voor zaken die de gemeente belangrijk vond (o.a. Huis van de Stad). Als de gemeente de fietsveiligheid belangrijk vindt, kan deze binnen twee raadsperioden op een gemiddeld of beter niveau gebracht worden.

pdf ⋅ 807 KB

brief fietsersbond aan gemeenteraad Gouda d.d. 31-8-2016

Download

pdf ⋅ 91 KB

artikel fietsveiligheid Gouda in AD d.d. 9-9-2016

Download