januari 2018: Fietsersbond Gouda Midden-Holland: Terugblik 2017; vooruitblik 2018

Beste leden,

Met deze mail willen we als Fietsersbond afd. Midden Holland (Gouda en regio) laten weten waar we ons vooral op gericht hebben dit jaar. Aangezien we nog geen actieve leden hebben die Waddinxveen en de Krimpenerwaard vertegenwoordigen, zijn onze inspanningen beperkt tot Gouda en Bodegraven- Reeuwijk.

Het hele jaar heeft het mobiliteitsplan 2017-2026 veel van onze aandacht gevergd. Enkele weken geleden is deze aangenomen in de gemeenteraad van Gouda. De fietser heeft in dit mobiliteitsplan de hoofdrol. De standaardsnelheid is in de visie 30km/uur, behalve op de rand- en de stadswegen.

Als lokale Fietsersbond willen we nog een stap verder door het 30km/uur-principe consequent in te voeren op doorstroomroutes voor fietsers.

Nu het mobiliteitsplan is aangenomen, richt de Fietsersbond zich op spoedige invoering van concrete verbeteringen, zoals de wegen naar Westergouwe en de situatie bij de Julianasluizen.

Ook zet de Fietsersbond zich in voor de plannen voor de herontwikkeling van het Stationsgebied. Er komt een nieuw busstation met een nieuwe fietsenstalling. De werkzaamheden gaan in 2018 beginnen en zullen ongeveer twee jaar duren.

In Bodegraven–Reeuwijk heeft de Fietsersbond zich het afgelopen jaar ingezet voor de fietsveiligheid bij de oversteekplaatsen van de Rondweg, de Nieuwdorperweg en voor de inrichting van de Raadhuisweg.

Wij wensen jullie allen fijne kerstdagen en een gesmeerd en rinkelend 2018 toe met de wind de rug. Voor nog meer meewind in Krimpenerwaard en Waddinxveen: meld je aan voor een actieve rol in een hogere versnelling!

Namens Fietsersbond Midden Holland
Theresia Uittenbroek