juli 2018: Persbericht: Herinrichting Groen van Prinsterersingel voor fietsers onveilig

De Groen van Prinsterersingel wordt bij de herinrichting, die nu wordt uitgevoerd, niet veilig genoeg voor fietsers. Oorzaak hiervan is dat fietsers en omwonenden onvoldoende betrokken zijn bij de plannen voor de herinrichting. De Fietsersbond Gouda Midden Holland heeft dat gezegd in een gesprek met de nieuwe wethouder Verkeer Hilde Niezen. De wethouder vindt ook achteraf dat het planproces anders had moeten lopen en heeft toegezegd de nieuwe situatie met betrokkenen te willen evalueren.

De Fietsersbond had dit overleg aangevraagd nadat haar adviezen niet door ambtenaren waren opgevolgd. Zo wordt je nooit Fietsstad nr. 1, vond de Fietsersbond, dus er op af.

De Groen van Prinsterersingel ter hoogte van MBO Rijnland en de Meander wordt in de zomervakantie opgehoogd. De gemeente brengt mede op advies van de Fietsersbond enkele verbeteringen aan. De tegenover elkaar liggende bushalten worden verder uit elkaar gelegd, zodat bussen het doorrijden van fietsers minder blokkeren. Ook kun je binnenkort makkelijker en veiliger het Omlooppad oprijden. De belangrijkste verbetering voor fietsers heeft Gemeente Gouda niet doorgevoerd, namelijk het weghalen van parkeerplaatsen langs dit deel van de weg. Deze verbetering is niet doorgevoerd omdat er geen brede verkenning is geweest naar de gewenste weginrichting, waar ook bewonersorganisaties aan deel konden nemen. Zo’n brede verkenning was wel aangekondigd in het Mobiliteitsplan voor grote projecten.

Uit een steekproef van de Fietsersbond onder omwonenden blijkt dat slechts 5% van de omwonenden voor het handhaven van de parkeerplaatsen is. De overgrote meerderheid vindt met de Fietsersbond dat er meer ruimte voor de fiets en voetganger nodig is op deze drukke fietsstraat.
Achteraf erkent de wethouder dat het proces beter had gekund. Daarom stemt ze er mee in dat Gemeente Gouda en de Fietsersbond met alle betrokkenen eind 2018 de nieuwe verkeerssituatie evalueren. Daarbij wordt ook doorgekeken naar veranderingen aan de gehele weg, nu duidelijk is dat de verkeerssituatie bij nieuwbouw op de Prins Willem Alexander Kazerne ook gaat veranderen. De Fietsersbond is blij met deze toezegging en roept gebruikers van deze weg op om hun ervaringen met de nieuwe situatie te delen met hen via [email protected].

Oproep

De Fietsersbond roept inwoners van Gouda ook op onveilige en vervelende situaties voor fietsers te melden via [email protected]. Gemeente Gouda en de Fietsersbond hebben ook afgesproken om nieuw leven te blazen in een regelmatig overleg met elkaar. Daar kunnen naast plannen voor de toekomst ook ontvangen klachten of ideeën worden besproken. In dat overleg zullen we ook aandacht vragen voor het nakomen van toezeggingen om de verkeersveiligheid voor fietsers, zoals op de singels, de Goudkade – Koningin Wilhelminaweg of de Ridder van Catsweg te verbeteren.

Vragen

Voor meer informatie mail naar [email protected] . Telefonisch of whatsapp contact (alleen voor redacties): Peter Bos, 06-46000747.

gvp2
De Groen van Prinsterersingel bij MBO Rijnland wordt nu opgehoogd. Eind 2018 gaan Gemeente Gouda en de Fietsersbond met alle betrokkenen de nieuwe verkeerssituatie evalueren.
GVP-singel