dec. 2016: Station Gouda plaats voor 3400 fietsen!

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft bekendgemaakt dat ook Gouda groen licht krijgt voor de bouw van een extra fietsenstalling. Door deze bijdrage van ProRail kan het project Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied nu verder.

Station Gouda is een belangrijk vervoersknooppunt voor lokale en regionale reizigers. Door de groei van het aantal bus- en treinreizigers stijgt ook het aantal mensen die per fiets naar het station komen.

3400 fietsen

Wethouder Niezen is verheugd over het nieuws: “Het is belangrijk voor reizigers die per fiets komen en overstappen op openbaar vervoer, dat er voldoende fietsparkeerplekken zijn. Gelukkig heeft de staatssecretaris het belang van het project ingezien. Het heeft natuurlijk geholpen dat we een concreet en goed plan hebben, dat goed is afgestemd met betrokkenen en waar veel draagvlak voor is. De provincie Zuid-Holland heeft ons bij de aanvraag ook goed gesteund. Nu er zekerheid is over de bijdrage van ProRail komt er een nieuwe fietsenstalling met een capaciteit van ca. 3400 fietsen. In 2017 wordt er gewerkt aan de voorbereidingen en de planning is om het totale project voor het zuidelijk stationsgebied in 2018-2019 te kunnen realiseren.”

De gemeenteraad heeft in juni besloten om het zuidelijk stationsgebied samen met ProRail, NS, bewoners en bedrijven te herontwikkelen. De openbare ruimte en de stadsentree worden vernieuwd, er komt een nieuw busstation en ook een nieuwe fietsenstalling.

Twaalf stations

De afgelopen maanden heeft het ministerie overlegd met ProRail, NS, de VNG, het IPO, Rover en de Fietserbond over een bestuursovereenkomst, welke vandaag is ondertekend. De uitkomst is dat er twaalf stallingen worden bijgebouwd op de stations van Gouda, Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Tilburg, Zaandam en Zwolle. Deze stations hebben het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken en kunnen in samenwerking met decentrale overheden vóór 2020 worden aangepakt. De keuze voor de twaalf nieuwe stallingen is gemaakt op basis van urgentie, of de verbouw- en exploitatieplannen sluitend zijn en of de stallingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden.

Zie ook: artikel in het Algemeen Dagblad.

jpeg ⋅ 835 KB

AD_13-12-2016

Download