De Fietsbrief van maart 2024

 

Fietsbrief
Fietsersbond afdeling Midden-Holland
(Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard)

Eerste digitale Fietsbrief Midden-Holland

Begin december ontvingen jullie via de ‘gewone’ post het papieren nul-nummer, dit is het eerste nummer van de Fietsbrief per e-mail voor de leden van de Fietsersbond Midden-Holland.

Vanaf nu viermaal per jaar een Fietsbrief met nieuwtjes en wetenswaardigheden van de Fietsersbond in je eigen woongebied.
Heb je zelf iets te melden? Stuur dan je reactie naar
[email protected]

Stallen in het Stationsgebied

Wie komt er nooit met de fiets in het stationsgebied? Als je er komt, valt je misschien op dat er nog veel te verbeteren valt. In het vorige nummer schreven we over het ontbreken van stallingen bij Cinema (zie ook verderop dit nummer); naast de stallingsruimte die er is worden ook fietsen her en der op de stationspleinen (noord en zuid) gezet. Nu heeft de gemeente bedacht dat zij – loffelijk streven – het plein voor het Huis van de Stad wil vergroenen. Maar waar is er in dat plan ruimte om je fiets te plaatsen? En er wordt er tussen Huis van de Stad en Cinema waarschijnlijk nog een hotel gebouwd (zie: stationshotel )

Al met al een goede reden om aan de gemeente te vragen om een samenhangende visie te maken voor het (openbaar) fietsen stallen in dit gebied, voor beide zijden van het station. De Fietsersbond is hierover in gesprek met de gemeente. Wil je meer weten of meedenken hierover, laat dit dan weten via gouda@ fietsersbond.nl. Hieronder een getekende impressie van het hotel met omgeving.

Actieve leden van de Fietsersbond Midden Holland

De volgende vraag was hoe lang ik al actief ben. Het eerste antwoord daarop is natuurlijk al ruim 75 jaar, maar dat was niet de bedoeling van die vraag. Dat was ‘hoe lang zet je je al in voor de fiets en het fietsen’. Precies weet ik dat niet meer. Het is begonnen tijdens mijn studie. Toen was natuurlijk de fiets het belangrijkste vervoersmiddel, voor zowel in de stad als op vakantie. Maar er waren te weinig voorzieningen en te gevaarlijke situaties. Toen een aantal ANWB leden een actie wilden beginnen om die vereniging een wat fietsvriendelijker karakter te geven heb ik mij ook aangemeld als lid. Maar helaas liep deze actie op niets uit, we waren een veel te kleine minderheid. Na anderhalf jaar heb ik mijn lidmaatschap dus weer opgezegd.

Daarna werd de ENWB opgericht, toen nog als een actiegroep. Na een rechtszaak moest de naam gewijzigd worden in ENFB. Dat is ook te zien aan de stickers die toen verspreid en regelmatig geplakt werden op hinderlijke auto’s.

Ik ben daarna jarenlang actief geweest voor wat nu de Fietsersbond heet, zowel landelijk als provinciaal als lokaal, zonder lid te zijn. Mijn vrouw was lid, en pas na haar dood heb ik het lidmaatschap op mijn naam laten zetten. Dus leden, je kunt rustig aan je man, vrouw of partner vragen om actief te worden voor de Fietsersbond als je er zelf niet de tijd voor hebt.

Lokaal hier in Gouda waren er onder andere de actie ‘vijftig is te veel’, waarbij zoveel mogelijk verkeersborden met ’50’ van een sticker met die tekst er op voorzien werden (we liepen toen al decennia voor). Daarnaast was er natuurlijk ook de fietsvakantie-beurs, die voor de eerste twee keren georganiseerd werd door onze afdeling. Van de eerste zijn geen foto’s meer, van de tweede, op 3 april 1982, wel (zie onder).

Rest nog mijn huidige activiteiten voor de afdeling, die behelzen het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid (ROV). Dat betekent dat ik namens de Fietsersbond deelneem aan de regionale werkgroep verkeersveiligheid en het regionale uitvoeringsoverleg verkeersveiligheid. Dat houdt dus ook in dat ik de landelijke en Europese ontwikkelingen probeer te volgen, en kijk hoe die op lokaal niveau geïmplementeerd worden (of niet), zodat wij als afdeling er op kunnen inspelen.

Een oude krantenfoto, met op de voorgrond (met vakantiefiets) Jaap de Hoog. Voor Gouwenaars die hier op school zaten: in dit gebouw zat lang een mavo/vmbo-school met wisselende naam, het is nu in gebruik als basisschool Al Qalam

Van Loon locatie: hier moeten we het mee doen!

Bouwplan oude PWA-kazerne: nadelen voor fietsers?

Weten jullie dat Gouda een heuse kazerne heeft gehad, recent nog? Tussen de Groen  van Prinsterersingel en de Bodegraafsestaatweg, naast de tennisbanen, staat sinds ergens jaren ‘70 een kantoorgebouw + bunker. Nog uit de tijd van de Koude Oorlog. Toen die eindigde bleek ook minder behoefte aan de kazerne. In 2010 heeft Defensie het gebouw verlaten en sindsdien wordt er gepraat over een andere invulling. Gelukkig nadert dit z’n voltooiing: er is nu een bouwplan ontwikkeld met veel groen en weinig parkeerruimte. Maar de afwikkeling van het autoverkeer dat in de toekomst van en naar de woningen gaat is in onze ogen niet goed geregeld. In het kort komt het er op neer dat de ontwikkelaars willen dat auto’s via de Groen van Prinsterersingel naar de van Reenensingel worden geleid, maar dit betekent dat het voor fietsverkeer op het Omlooppad, nu een zeer populaire, groene en autoluwe fietsroute, veel te gevaarlijk wordt. De Fietsersbond pleit onder ander voor een afwikkeling van autoverkeer naar de Bodegraafsestraatweg. Dit alles is vastgelegd in een ‘zienswijze’, die samen met Rover (reizigers Openbaar Vervoer) is ontwikkeld. Voor geïnteresseerden staat onze zienswijze op de website van de Fietsersbond Midden Holland.

Het bouwplan op het terrein van de voormalige PWA-kazerne

Andere recente activeiten van de afdeling Midden-Holland……

  • We dachten mee met verbetering van de schoolzones op de Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg. Vrijwel al onze punten zijn overgenomen: er komen nu overal drempels, meer rood asfalt en fietsvriendelijker detaillering. Top! (zie vorige Fietsbrief)
  • We dienden een zienswijze in over de verkeersontsluiting van het PWA terrein aan de Groen van Prinsterersingel (zie hierboven)
  • We schreven wederom een brief over de Haastrechtsebrug, dat bij het vernieuwen van de fietspaden en de hoeken deze meteen verbreed moeten worden

Deze keer in de rubriek: de fietsoversteek op de Nieuwdorperweg, bij het A12-viaduct, tussen Reeuwijk-brug en -dorp. Vooral de oversteek richting Reewijk-brug is risicovol, omdat ieder moment een auto met een vaart van 50 km de tunnel uit kan komen zeilen. Het gevaar hiervan werd al kort na de aanleg, in 2015, gesignaleerd door het Algmeen Daglad. Overleg erover heeft nog niet tot een goede oplossing geleid.
Wij zien als mogelijke oplossing: een stevige verkeersdrempel in de tunnel in oostelijke richting, zodat het verkeer afgeremd wordt. En de oversteek veiliger……

De Reeuwijkse Randweg: hier zou een drempel kunnen komen om de oversteek voor fietsers naar Reeuwijk-brug toe veiliger te maken

Enig onderzoek leverde het volgende op: Cinema vertelde ons dat het terrein waar fietsen kunnen staan (aan de voorkant) eigendom is van de gemeente. En de gemeente zei het volgende (vrij vertaald): ‘we willen dit niet, omdat NS-reizigers hier naar verwachting hun fietsen zullen achterlaten, en dit geeft een rommelige aanblik. Fietsen kunnen geparkeerd worden in de openbare stalling bij het station.’
De Fietsersbond is van mening dat elk openbaar gebouw ook een openbare fietsparkeerplek moet hebben. Onder andere naar aanleiding hiervan is in de maandelijkse vergadering van de afdeling besloten om aan de gemeente voor te stellen om samen te overleggen over het stallen in het hele Stationsgebied. Mede omdat er een nieuw hotel gebouwd wordt (zie elders in deze Nieuwsbrief). Daarmee gaat de hele stallingsproblematiek hopelijk integraal opgelost worden.

Column door Jos

Hé hallo,

Elke morgen fiets ik van Gouda naar mijn werk in Capelle. Nu nog in het donker. Ik kijk al uit naar het moment dat de zon op komt tijdens deze rit. Niets is zo mooi, rijdend over de dijk, de zon aan de andere kant van de IJssel te zien. Een mooie roze bal, langzaam omhoog klimmend. Heel even maar, want een groot gedeelte van de tijd fiets ik onderaan de dijk.

Blij ben ik dan ook met het daglicht omdat ik weer contact heb met m’n medefietsers die richting Gouda gaan. Elke dag zie ik dezelfde fietsers. In het donker als een schim achter een koplamp. Wat gemompel en dan gaan we ieder onze eigen weg. Als het licht is, worden de begroetingen langer. Handen gaan omhoog en een lach op het gezicht. De begroetingen variëren van ‘hé hallo’ tot ‘goedemorgen’. Meer tijd is er niet. Je weet niets van elkaar en toch groet je elkaar elke morgen. Dat geeft een verbinding. Ik ben altijd weer blij als ik een medefietser na een tijdje afwezigheid weer zie. Ik wil mijn fiets dwars op de weg zetten om te vragen hoe hun vakantie was, of dat ze erg ziek zijn geweest. Maar zo is de code niet. Je groet elkaar en gaat weer verder. Elke dag. Tot het weer donker wordt, in november. Maar de komende tijd is het weer genieten van al die blije gezichten! Want zelfs als het regent, groeten we elkaar met een lach 🙂

Gezocht: de redactie zoekt nog een fiets(st)er, die zich dagelijkse met (jonge?) kinderen in het drukke stadsverkeer begeeft, kinderen in een bakfiets, achterop of zelf fietsend. Wat kom je allemaal tegen aan leuke of minder leuke dingen?
Wie vindt het leuk om hierover 2x per jaar een column te schrijven voor deze Fietsbrief?

Reacties naar [email protected].