Inhoudelijke reactie op het schetsontwerp Koningin Wilhelminaweg

Beste Mike van der Pols(Assistent Projectleider van de Gemeente Gouda(afdeling projecten openbare ruimte),

Graag geeft de Fietsersbond een inhoudelijke reactie op het schetsontwerp Koningin Wilhelminaweg (KWweg). Onze reactie betreft de alternerende loop van fietsroutes van/naar de Julianasluizen en het fietsverkeer van/naar basisschool de Goudakker (Oranjeplein/Reigerstraat).

De KWweg en aansluitende wegen vormen een belangrijke schakel in de fietsontsluiting van de groeiende wijk Westergouwe en de verknoping van het provinciale fietsroutenetwerk met het fietsnetwerk van Gouda. Wij hebben deze verknoping in detail voor u uitgetekend omdat het hier een alternerende routevoering betreft die bepaald wordt door de stand van de Julianasluisbruggen, met name de bruggen over de noordelijke sluisingang. Deze alternering wordt op informatieborden weergegeven.

Voor het fietsverkeer grijpt deze alternering verschillend aan op de KWweg: bij gesloten stand van de noordbruggen kruisen de fietsroutes de KWweg bij de Jacob van Lennepkade (richting Binnenstad) en de Nachtegaalstraat (richting Station); bij geopende stand loopt de fietsroute over de KWweg.

Momenteel geven de informatieborden een omleiding aan over het Sluiseiland (rode streeplijn) maar dit leidt fietsers naar een onveilige dubbele oversteek bij de Kompasrotonde. Na herinrichting als 30km-weg vormt de KWweg zelf een veiliger route vanwege de VRI aan het eind. Echter, voor het vervolg naar de Gouderaksebrug moet het stukje fietspad aan de overzijde in twee richtingen befietsbaar worden gemaakt. Ons inziens zou dit meegenomen moeten worden met de herinrichting van de KWweg.

Bij de herinrichting van het Oranjeplein moet bij de fietsoversteek Nachtegaalstraat-Reigerstraat rekening worden gehouden dat deze in beide fietsrichtingen een logisch verloop heeft met fietsvriendelijke rondingen. Als provinciale doorfietsroute moeten hier wegwijzers worden geplaatst evenals een informatiebord dat de alternering aangeeft van de sluisbruggen (zie eerder).

Op dit punt bevindt zich ook basisschool de Goudakker. Op tekening zien wij een soort brede wig die doet vermoeden dat hier een schoolzone inrichting gaat komen. Voor de detaillering van deze schoolzone en de herinrichting van het Oranjeplein moet rekening worden gehouden met fietsende ouders en kinderen tussen de zebra KWweg en de school. Momenteel ligt hier een fietspad dat niet zomaar opgeheven kan worden. Verder moeten fietsende ouders en kinderen van/naar de Emmastraat en de Walvisstraat zich aan de kant van de school in beide richtingen kunnen verplaatsen zonder kruising met het autoverkeer. Wij hebben een en ander met zwarte pijlen aangegeven op het kaartje.

Wij verwachten hiermee een inhoudelijke bijdrage aan het voorlopige ontwerp te hebben geleverd.

Met vriendelijke groet,
Jaap Rijnsburger
Fietsersbond

pdf ⋅ 2 MB

Kaartje fietsroutes KWweg

Download

Categorieën