Inhoudelijke reactie op de presentatie Herstraten Korte en Lange Tiendeweg in Gouda.

Beste mensen,

Graag geeft de Fietsersbond een inhoudelijke reactie op de presentatie Herstraten Korte en Lange Tiendeweg in Gouda.

In uw stedelijke analyse ontbreekt een poort en ook een kaartje met het fietsweefsel tussen de poorten. Voor het gemak hebben wij dat voor u uitgetekend, zie bijlage. Een en ander is gebaseerd op besprekingen in de VCP Denktank sessie Binnenstad en de participatie Mobiliteitsplan Binnenstad.

Altijd bereid tot nadere kennismaking en gesprek.

Met vriendelijke groet,

Jaap Rijnsburger

pdf ⋅ 828 KB

Kaartje Fietsweefsel tussen de Poorten

Download

Categorieën