Zienswijze op Bestemmingsplan PWA Kazerne

We hebben als afdelingen voor Midden-Holland van Fietsersbond en Reizigersvereniging Rover het bestemmingsplan PWA-Kazerne bekeken. We zien dat de openbare ruimte rond het terrein te weinig aandacht krijgt terwijl elke verandering zorgvuldige afweging met alle stakeholders eist voor de toekomstbestendigheid van het plan. Want met die openbare ruimte moeten we het eeuwig doen. Veel inrichtingsdetails kunnen later besproken worden maar het ontbreken van ruimte is nooit meer op te lossen. En die ruimte ontbreekt in het plan.
Ondanks dat wij ook de druk voelen van de woningbehoefte, zijn essentiële veranderingen in de openbare ruimte nodig. Deze veranderingen vragen geen of weinig aanpassingen aan de woningen, maar wel in verkeersbestemmingen. Wat dat betekent voor de procedure, is aan de gemeente. Wij verwachten dat de Gemeente insteekt op afgewogen doordachte veranderingen voor het openbaar gebied, waarmee ook bewoners in omliggende buurten, voetgangers, fietsers en reizigers met openbaar vervoer uit de Goudse regio, blij zullen zijn.

pdf ⋅ 1.022 KB

Zienswijze op bestemmingsplan PWA Kazerne

Download

Categorieën