Een integraal ontwerp voor de Haastrechtsebrug

brief aan de wethouder Klijma van der Laan.

De gemeente heeft een renovatie van de Haastrechtsebrug in voorbereiding en, daarmee samenhangend, een herinrichting van de Goejanverwelledijk. De fietsersbond Gouda Midden-Holland heeft ontwerp gemaakt om de ondeugdelijke fietsinfrastructuur aldaar te verbeteren.

Gouda, 20 maart 2023

Geachte wethouder Klijmij van der Laan, beste Michel,

De gemeente heeft een renovatie van de Haastrechtsebrug in voorbereiding en, daarmee samenhangend, een herinrichting van de Goejanverwelledijk. De Haastrechtsebrug en de Goejanverwelledijk vormen tezamen één van de belangrijkste fietsknooppunten van Gouda, hier verknoopt de oost-west doorfietsroute Goverwelle-Binnenstad-Westergouwe met de routes uit de Krimpenerwaard naar het Goudse station en naar de scholen in Kort Haarlem en Noord, en vice versa.

De huidige inrichting van het knooppunt Haastrechtsebrug is voor fietsers ronduit slecht en onaantrekkelijk, de minieme fietsruimte vol conflictpunten voldoet op geen enkele wijze aan geldende normen. Verbetering had kunnen worden gerealiseerd met de dijkversterking in 2017/2018 maar dat heeft de gemeente toen laten liggen. Met de aankomende renovatie van de brug en herprofilering van de dijk doet zich opnieuw een niet te missen gelegenheid voor om die ondeugdelijke fietsinfrastructuur op te waarderen, werk met werk maken heet dat in het VCP. 

Om geen voorbereidingstijd te verliezen heeft de Fietsersbond alvast een ontwerp gemaakt voor het fietsknooppunt dat uitgaat van het VCP wensbeeld Fiets en de ontwerprichtlijnen fietsverkeer, met volledig behoud van de inrichting voor het overig verkeer. (zie: Ontwerp Haastrechtsebrug) Dit ontwerp geeft uitwerking aan de benodigde tweerichtingstructuur voor het fietsverkeer, dat wil zeggen dat alle fietspaden langs de dijk en over de brug in beide richtingen befietst kunnen worden. Door de tweerichtingstructuur worden alle fietsbewegingen veilig afgewikkeld in de VRI en vervalt o.a. de gevaarlijke oversteek naar de Krugerlaan.

Een aanvullend mobiliteitsaspect is de verbetering van de bereikbaarheid van GoudAsfalt en het Veenweidepark voor fietsers én voor voetgangers. In ons ontwerp kunnen fietsers ook voor de terugweg aan de westkant over de Haastrechtsebrug, zonder de rotonde dubbel te hoeven oversteken. Voetgangers krijgen een aantrekkelijke wandelroute met uitzicht over de Hollandse IJssel middels een wenteltrap tussen het onderlangse struinpad en het uitzichtplatform. 

Ons ontwerp draagt ook bij aan een circulaire insteek voor de brugrenovatie waarin niet de hele brug maar alleen versleten onderdelen worden vervangen. In het geval van de Haastrechtsebrug worden juist de fietspaden gesloopt en vernieuwd; door toepassing van lichtgewicht constructiewijzen kunnen die nieuwe fietspaden op vereiste breedte worden uitgevoerd binnen de maten en het draagvermogen van de bestaande brugfundering.

De Fietsersbond zet zich in voor concrete verbetering van de fietsinfrastructuur in Gouda en teneinde de renovatie van de Haastrechtsebrug optimaal te benutten willen wij dit integrale ontwerp om niet aanbieden aan het Goudse college.

Indien u belang hecht aan een officiële overhandiging werken wij daar graag aan mee en uiteraard zijn wij beschikbaar voor nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Jaap Rijnsburger

Fietsersbond

pdf ⋅ 2 MB

Ontwerp fietsknooppunt Haastrechtsebrug

Download

Categorieën