Fietsersbond zienswijze Verkeerscirculatieplan

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer. Het verkeerscirculatieplan (VCP) is een meer precieze uitwerking van het Mobiliteitsplan dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.

pdf ⋅ 1 MB

Fietsersbond zienswijze VCP def met kaart

Download

pdf ⋅ 11 MB

Ontwerp Verkeerscirculatieplan – 4 maart 2021

Download

Categorieën