Fietsvisie Waddinxveen

In 2018 en 2019 heeft Fietsersbond Werkgroep Waddinxveen knelpunten geïnventariseerd (Bijlage 1), daaruit volgen een aantal aanbevelingen.
Om zo objectief mogelijk te zijn, hebben wij bij het bepalen van de knelpunten en de aanbevelingen gebruik gemaakt van richtlijnen voor fietspaden van CROW en provincie Zuid-Holland (bijlage 2). CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer. Wij zijn van mening dat een objectief, deskundig oordeel doorslaggevend hoort te zijn en niet het gevoel van een goedwillende leek.
Duidelijk is dat de kwaliteit van de meeste fietsroutes in Waddinxveen onvoldoende is om comfortabel en veilig te kunnen fietsen en dat de huidige fietsinfrastructuur nog te weinig samenhang heeft.

pdf ⋅ 585 KB

Fietsvisie_Waddinxveen

Download

pdf ⋅ 5 MB

Bijlage 1 Knelpuntenlijst_Fietsersbond_Waddinxveen_v2

Download

pdf ⋅ 1 MB

Bijlage 2 t/m 4 Fietsvisie_Waddinxveen

Download

pdf ⋅ 4 MB

Bijlage 5 Fietskaart_Waddinxveen_Hoofdfietsroutes_OSM

Download

Categorieën