oktober 2019: Reactie fietsersbond op Verkeerscirculatieplan van de gemeente Gouda

Hierbij de brief die de Fietsersbond Gouda heeft geschreven in reactie op het Verkeerscirculatieplan dat momenteel in behandeling is bij de Gemeenteraad. In tegenstelling tot vele andere organisaties steunt de Fietsersbond Gouda de zogenaamde voorkeursvariant van B&W. Dat wil niet zeggen dat wij het eens zijn met alle voorgestelde maatregelen in het VCP maar wij vinden dat de voorkeursvariant de beste uitgangspositie biedt voor de realisatie van een volwaardig fietsnetwerk.

pdf ⋅ 688 KB

Raad – reactie Fietsersbond op VCP

Download

Een inventarisatie van fietsknelpunten die wij hebben gemaakt bij het opstellen van het VCP. Meerdere punten daaruit zijn inderdaad overgenomen in het VCP zoals een tweerichtingfietspad langs de van Reenensingel met doorverbinding naar de Goudse Poorttunnel, verbetering van de Florisknoop en verbetering van de fietssituatie bij de Haastrechtsebrug met, onder andere, een ruime fietsbrug naast de huidige brug. Maar er ligt nog veel werk voor de boeg om te zorgen dat dit alles ook in praktijk wordt gebracht, en meer want Fietsstad Gouda is nog lang niet nummer 1.

pdf ⋅ 3 MB

Overzicht fietsknelpunten VCP met kaarten

Download

Categorieën