Petitie: Veilig(e) oversteken Goudse Hout

Onderteken  de de petitie!   Goudse Hout veilig

Bannergoudsehoutpetitie

Veilig(e) oversteken Goudse Hout

19 ondertekeningen

Veel automobilisten rijden (on)bewust te hard op de Goudse Houtsingel. De inrichting van de weg nodigt hen daartoe uit (reguleert dit gedrag nauwelijks). Voorjaar 2019 opent de Natuurspeelplaats in de Goudse Hout. Veilige oversteken voor kinderen betekent voor de gemeente Gouda: werk aan de winkel!

Petitie

Wij

10 besturen van organisaties in en rond de Goudse Hout en vele gebruikers van de Goudse Hout

 

constateren

De inrichting van de Goudse Houtsingel nodigt (on)bewust uit tot te hard rijden (max. 50 km per uur!) Voorjaar 2019 opent de Natuurspeelplaats in de Goudse Hout Té hard rijden op de Goudse Houtsingel is onvoldoende gereguleerd Voorgestelde maatregelen passen prima bij deze stadsweg (Mobiliteitsnota, max 50 km.) en sluiten goed aan bij de inrichting van de rest van de stadsweg Dat de gemeente Gouda hieraan onvoldoende aandacht en prioriteit geeft

 

en verzoeken

Een onmiddellijk besluit tot en het realiseren (eerste kwartaal 2019) van 5 veiliger oversteken over de Goudse Houtsingel naar de Goudse Hout door: – aanbrengen drempels op of voor/na oversteken; – aanbrengen opvallende belijning ter attendering op de oversteekplaatsen; – auto’s waarschuwende bebording voor voetgangers en fietsers; – opvallende onderpalen bij de bebording; – oprekken intensief maaibeheer van 25 naar 75 meter voor elke oversteek.

https://goudsehoutveilig.petities.nl
Bron: goudsehoutveilig.petities.nl

Categorieën